Min vision & passion

Min övertygelse är att alla människor brottas med samma grundbehov, om än på olika nivåer och i olika omfattning. Både chefer och medarbetare behöver bli sedda, få möjlighet att bidra och få förtroende. Det är roligare att nå målen tillsammans med andra.

Jag vill göra det lättare för chefer att förstå sina prioriteringar och drivkrafter för att hitta sin väg till sitt ledarskap. Ledare kan inte stöpas i en form, de kan vara – och bli – bra på oändligt många olika sätt. Men de kan behöva hjälp att hitta sin roll som ledare.

När många bra chefer jobbar ihop i en ledningsgrupp kan magiska ting ske, men ett gott samarbete skapas inte av sig självt.

  • Det går att få team att utforska mer, våga utmana varandra och ta bort de hinder som står i vägen för att lyckas.
  • Det går att få grupper att dra nytta av personers olikheter för att bättre ta tillvara den kunskap som finns, men som inte alltid används.
  • Det går att locka fram nyfikenhet med lite annorlunda formulerade frågor. Och på köpet få ett mera energifyllt arbetsklimat.
  • Det går, med lite större medvetenhet och träning…

Som chef kan du göra verklig skillnad för dina medarbetare. När du har hittat DIN mening med att vara chef och till fullo förstår ledarskapets betydelse för att åstadkomma resultat, är du ledare på riktigt.

Min passion är att utveckla chefer till ledare. Vad är din?

Tre tips för din egen utveckling

 • Gör det enkelt. Jobba med en sak i taget.
 • Öva på att vara modigare. Trotsa din rädsla och utmana din trygghetszon så ofta du kan.
 • Hitta lärotillfällen varje dag. Ta dig tid att sammanfatta dina insikter. Ta tillvara den guldgruva som egna misstag och tillkortakommanden är.