Min vision & passion

Min övertygelse är att alla människor brottas med samma grundbehov och problem, om än på olika nivåer och i olika omfattning. Både chefer och medarbetare behöver bli sedda, få möjlighet att bidra och få förtroende. Tillsammans med andra vill man nå målen och skapa något bra.

Jag vill göra det lättare för chefer att förstå sina prioriteringar och drivkrafter för att hitta sin väg till sitt ledarskap. Ledare kan inte stöpas i en form, de kan vara – och bli – bra på oändligt många olika sätt. En chef kan behöva hjälp att hitta sin roll som ledare.

När många bra chefer jobbar ihop i en ledningsgrupp kan magiska ting ske, men ett gott samarbete skapas inte av sig självt.

  • Det går att få team att utforska mer, våga tala om det som verkligen är viktigt och plocka bort de hinder som står i vägen för det som skulle kunna bli så mycket bättre.
  • Det går att få grupper att dra nytta av personers olikheter för att bättre ta tillvara den kunskap som finns i rummet, men som inte alltid används.
  • Det går att locka fram nyfikenhet, större medvetenhet och visa hur vi med lite annorlunda formulerade frågor kan göra en ledningsgrupp smartare, mer innovativ och förändringsvillig. Och på köpet få ett mera energifyllt arbetsklimat.
  • Det går, med lite träning…

Som chef kan du göra verklig skillnad för dina medarbetare. När du har hittat DIN mening med att vara chef och till fullo förstår ledarskapets betydelse för att åstadkomma resultat, är du ledare på riktigt.

Min passion är att utveckla chefer till ledare. Vad är din?

Tre tips för din egen utveckling

 • Gör det enkelt. Hitta kärnan och jobba med det. Ta ett steg i taget.
 • Öva på att vara modig. Våga trotsa din rädsla, visa din sårbarhet och utmana din trygghetszon så ofta du kan.
 • Hitta lärotillfällen varje dag. Lyssna på andras klokskap. Ta dig tid att sammanfatta egna insikter och ta tillvara den guldgruva som egna misstag och tillkortakommanden är.