AnnLeda kan kombinera olika moduler för att skapa den perfekta mixen för just er organisation. Alla våra program kan genomföras med hjälp av interna tränare – och anpassas för en enskild organisation.

Programmen kan helt eller delvis genomföras via Zoom eller Teams. Vi använder oss då av chatten, snabbfrågor i polls och gemensam whiteboard för att skapa en bra inlärningsmiljö. Vi har också tillgång till det digitala verktyget Mural som ger ytterligare en kreativ dimension till lärandet.

Leda organisationen

Ledarens viktigaste uppgift
är att skapa resultat

 • Bas: Nio kritiska kompetenser för en ledningsgrupp
  Får ni ut det mesta av varandras kompetenser? Lyckas ni få era förändringsinitiativ att hända i hela organisationen? Programmet syftar till att skapa en trygg och inspirerande miljö i ledningsgruppen så ni vågar ta de tuffa fighterna och de modiga besluten. Gruppen går från högpresterande individer till ett team som förstår spelplanen och vet hur den bäst använder varandras olikheter för att skapa resultat. AnnLeda bistår med tankesätt och de rätta verktygen i detta program, som är en längre process som genomförs vid flera tillfällen.
 • Undersökning: Smelltestet
  Smelltestet genomförs kontinuerligt i ledningsgruppen för att förstå gruppens specifika utvecklingsbehov. Alla får ta ställning till 27 påståenden om sig själva och andra i rollen som medlem i ledningsgruppen. Påståendena är direkt kopplade till de nio kompetenserna. Smelltestet genomförs i början, i mitten och i slutet av en process för de nio kompetenserna.
 • Fördjupning: Skapa en kultur av feedback
  En skiljelinje mellan framgångsrika ledare och andra är att de framgångsrika verkligen uppskattar feedback. De förstår värdet av att ge sig själva och andra i organisationen ärlig och konstruktiv feedback. I denna fördjupning får deltagarna träna på tydlig återkoppling och svåra samtal. Och de förstår att bra prestationer börjar med deras egen förmåga att sätta tydliga förväntningar – och ta emot feedback.

Leda teamet

Framgångsrika ledare
förstår sin roll i teamet

 • Bas teamutveckling: Få det att hända
  Vad hindrar oss från att faktiskt göra det vi säger att vi vill göra? Detta program är en stegvis process. Från att förstå det verkliga problemet och vilja skapa en förändring. Till att identifiera de underliggande skälen till förändringsmotståndet och börja agera. Programmet genomförs endera som gemensam workshop i ett intakt team, eller som individuell coachning med teamets alla medlemmar. Eller som en kombination. Deltagarna utmanas i sina roller och djupt rotade övertygelser. Resultatet blir en öppen och ärlig dialog om svårigheter och tillkortakommanden. Deltagarna uppmanas och utmanas med att börja experimentera nya beteenden för att minska förändringsmotståndet.
 • Bas teamutveckling: Effektiv feedback
  I ett bra team förstår alla deltagare värdet av att kontinuerligt utvärdera arbetet utifrån önskat resultat. Det handlar om att lära sig självfeedback, att be andra om feedback och nyfiket kunna ta emot det andra har att säga. AnnLeda har skapat flera träningsmoduler kring hur vi använder feedback på bästa sätt. Deltagarna får nya tankesätt och konkreta verktyg för arbetsvardagen. De lär sig också att det egna föredragna sättet att få feedback inte alltid är andras preferenser.
 • Bas & fördjupning: Coacha varandra
  Hur blir vi varandras samtalspartner i teamet? Ann har i flera år coachat toppledare. Här delar hon med sig av en enkel och mycket effektiv modell för att få klarhet om problemet och sporra till handling. Deltagarna tränas i att lyssna på rätt sätt, ställa relevanta frågor och hålla fokus. Programmet finns både som baspaket och fördjupningskurs, där vi bland annat går igenom hur vi kan stoppa orostankar, minska ältande och ifrågasätta inre dialoger.

Leda mig själv

Allt ledarskap
börjar med oss själva

 • För alla i organisationen: Ta tillbaka taktpinnen
  Vilse i tid och rum och offer för omständigheterna? AnnLeda hjälper medarbetare att ta tillbaka taktpinnen över sitt liv. Denna online-utbildning är en interaktiv workshop för arbetsgruppen som vill ha en annorlunda och utvecklande process. Med musiken som metafor får deltagarna vara med på ett händelserikt, hoppingivande och underhållande program. Här får deltagarna möjlighet till nystart och att ta tillbaka initiativet. De får tid att tänka igenom vad som är viktigt och hitta struktur i vardagen. De får samtidigt redskap för att hantera umgänget med sig själv och andra lite bättre. Grundprogrammet är 4 moduler om 1,5 timme. Programmet kan också genomföras som en live workshop.
 • Coachning av chefer
  Varför är du ledare? Din inre motivation är avgörande för om du ska hålla ut som chef och våga stå upp för det du tror på när kalla vindar blåser. Att föra ett kontinuerligt samtal med en god lyssnare och coach är för många ledare den ventil de behöver. Du får hjälp att uppmärksamma valen du gör – och inte gör. Det är lätt att bli bortkollrad och missa det som verkligen betyder något. Ledarrollen är inte en roll, den är många. Ledare behöver förstå hur de ska särskilja sina olika roller – och därigenom arbeta mer effektivt och undvika att ta saker för personligt. En bra coach kan göra skillnad och säkerställa kontinuerlig utveckling.

AnnLeda utvecklas ständigt
och erbjuder fler tjänster

 • Genomför speciella projekt
  Behöver ni input i en ledarfråga, facilitera ett viktigt ledningsmöte eller råd från någon som har varit med ett tag? AnnLeda kan hjälpa till på flera sätt. Vi kan också skapa interna utbildningar, träna interna handledare och facilitatorer i organisationen.