AnnLeda har en genomtänkt ledarskapsfilosofi och ett smart system för att kombinera olika moduler med varandra utifrån de behov som just er organisation har. Tillsammans hittar vi den rätta mixen.

Leda mig själv

Allt sant ledarskap
börjar med oss själva

 • Hitta din inre vision
  Varför är du ledare? Din inre motivation är avgörande för om du ska hålla ut som chef och våga stå upp för det du tror på när kalla vindar blåser.
 • Var generös
  Generositet är en underskattad framgångsfaktor. Du kan träna dig i att ge mer än du tar – och ge dig själv lika mycket omtanke som du ger till andra.
 • Ha rätt fokus
  Uppmärksamma valen du gör – och inte gör. Det är lätt att bli bortkollrad av oväsentligheter och missa det som verkligen betyder något. Det finns smarta sätt att planera och hålla koll på att du driver rätt saker framåt.

Leda teamet

Framgångsrika ledare
förstår sin roll i teamet

 • Skapa tillitsfulla team
  Genom att du som ledare anstränger dig för att leva som du lär och våga visa förtroende för andra skapar du ett tilitsfullt klimat. Här är lyssnandet lika viktigt som pratandet. Det är tryggt att göra fel, ifrågasätta och komma med förslag.
 • Utnyttja rolltänket
  Ledarrollen är inte en roll, den är många. Ledare som lyckas är noga med att särskilja sina olika roller – och kan därigenom arbeta mer effektivt och undvika att ta saker för personligt. Det är extra viktigt när du får feedback. Hur du tar emot feedback påverkar hur teamet jobbar med kontinuerlig utveckling.
 • Använd de naturliga olikheterna.
  I varje rum med fler än en person, finns naturliga olikheter som du som ledare bättre kan ta tillvara. Hur vi tänker, tar in information och löser problem skiljer sig åt. Lär dig att dra nytta av detta – och att uppskatta dina kritiker. De är oftast dina mest lojala medarbetare.

Leda organisationen

Ledarens viktigaste uppgift
är att skapa resultat

 • Utveckla kulturen
  Alltför många ledare delegerar bort ett av sina viktigaste ledningsinstrument – att utveckla den interna kulturen, Som att själv vara en förebild, belöna rätt beteenden och säga ifrån när något brister. Lyckas du, får du en organisation som är trygg med förändringar och vill bidrar till förbättringar och nytänkande. Den dag du lämnar ska ditt team och din organisation vara i ett bättre skick än när du kom.
 • Leverera resultat
  Håll löften och leverera de resultat som du har lovat. Kom dock ihåg att dina medarbetare sällan triggas av dina mål. Förstå dina medarbetares drivkrafter och att det finns resultat bortom pengar som också räknas.
 • Bygg motståndskraft
  En skiljelinje mellan framgångsrika ledare och andra är att de framgångsrika gillar feedback och tar tuffa fighter, trots att det kan bära emot. Men de väljer sina konflikter noga. Det går att lära sig att ta svåra samtal på ett sätt som leder framåt.

Exempel på fler tjänster
som AnnLeda erbjuder

 • Facilitera ledningsmöten
  Behöver ni en extern part som skapar struktur för ett viktigt möte, ser till att alla personer i rummet kommer till tals och säkerställer att planer och beslut är begripliga?
 • Genomföra speciella projekt
  Behöver ni input i en ledarfråga? Vill ni ha hjälp med att omvärldsspana om de senaste rönen inom ledarskap och kulturbyggande? Ska er organisation kommunicera ut ett nytt initiativ. AnnLeda kan hjälpa till på flera sätt, och  skapa interna workshops och utbilda interna handledare om så skulle behövas.