Tre steg för att skapa ett riktigt gott samarbete

Hur visar sig problemet?

1. Förstå behovet.
Liknar er organisation ett outslaget påskris? Fjädrarna (dvs cheferna) finns, men de kommer inte riktigt till sin rätt. Och de får varken medarbetarna eller verksamheten att blomma ut?

Vad är det för förändring ni vill åstadkomma? Vad är det för problem ni vill lösa, eller möjligheter som riskerar att gå er förbi? Vi talar om något som står på spel. Som kan kosta stora summor eller energitapp om det inte tas om hand. Ibland behövs bara små justeringar för att skapa stora förändringar.

Vi behöver helt enkelt prata igenom era verkliga behov. Vi behöver också diskutera vilka resultat – på kort och lång sikt – som är rimliga att förvänta sig och hur vi mäter dem.

När vi tillsammans har tydliggjort målen, kommer vi överens om en passande samarbetsform och skräddarsyr en lösning för just er.

Alltid skräddarsydda lösningar

2. Anlita AnnLeda.
Det är tryggt att jobba med Annleda. Vi finns med på den utstakade resan så mycket ni behöver och så länge ni vill. Vi har strukturen, processen och erfarenheten för att utveckla ledarskapet. Och vi har flexibiliteten att snabbt ändra planen om något händer.

I en workshop är det AnnLedas uppgift ha fokus på önskat mål och hålla i processen. De tvärsäkra svaren överlåter vi till andra.

AnnLeda lyfter de kunskaper som finns i rummet, frågar och ifrågasätter. Vi öppnar upp för alternativa tolkningar, hjälper grupper att utforska möjliga vägar framåt och se saker från nya perspektiv. Ni kan er verksamhet bättre än någon annan och vet nog i själ och hjärta vad som behöver göras.

Genom att också jobba med verkliga problem blir arbetet än mer relevant. Som ett yttre ramverk har AnnLeda fem olika program. Dessutom finns AnnLedas ledarskapssnurra, ett holistiskt sätt att se ledarrollen och ett praktiskt verktyg för att ta sig runt chefskapets alla utmaningar.

Det är ofta värdefullt att inleda en utvecklingsinsatsning med ett självskattningsassessment, som MBTI och AnnLedas ledarscreening Smelltestet. I alla program finns möjlighet att genomföra för- och eftermätningar.

Utvecklingssatsningen leder till att deltagarna hittar sin tillämpning, sitt ledarskap och bidrag till gruppen. Och ni hittar ett bra sätt att arbeta tillsammans för att skapa verkliga och hållbara resultat för verksamheten.

Vad händer sedan?

3. Ha tålamod.
Förändring är möjlig – och nödvändig. Ibland räcker ett par workshops för att gruppen ska bli bättre på att jobba tillsammans och ta tillvara allas förmågor. Ibland behövs en längre process, kanske för att gruppen behöver mer tid för att jobba igenom frågorna eller för att utmaningarna var mer omfattande än vi inledningsvis förstod.

AnnLeda erbjuder en genomtänkt fortsättning. Oavsett om vi träffas igen, ni jobbar vidare på egen hand eller tar in en extern part för att föra stafettpinnen vidare. Vi lämnar alltid en 100 procent nöjd kund-garanti för den del av arbetet som vi åtagit oss.