Varför startades AnnLeda?

Efter att i många år ha arbetat med kommunikation och startat ledarprogram inom FranklinCovey i Sverige, var det i januari 2018 dags för mig att bygga ett nytt företag inom ledarutveckling.

Med det nya företaget AnnLeda har jag fullt ut kunnat använda mina kunskaper inom företagsledning, strategiarbete, psykologi, förändringsmotstånd och genomförandekraft. Alla mina år inom kommunikation och i egna ledarroller har givit mig viktiga insikter om vad verkligt ledarskap innebär. Dessa har jag nu fått möjlighet att låta andra ta del av.

Varför namnet AnnLeda?

AnnLeda står för Ann Askenberger Ledarutveckling.

AnnLeda vill vara en positiv framåtriktad kraft, men namnet kan föra tankarna till leda, tristess och det övermäktiga. Ledarskap är både och. Oftast roligt, kul och utvecklande men ibland väldigt jobbigt och ensamt. AnnLeda finns där, i vått och torrt. Det är under de jobbiga tiderna som vi behöver stöd och få hjälp att lyfta blicken. Det är också då vi har chansen att lära oss något viktigt och utvecklas på riktigt!

Varför fjärilar?

Fjärilarna är en bra symbol för ledare. De finns överallt och har en viktig uppgift oavsett var de är. De tusentals olika arterna liknar varandra, men de är unika individer med olika form och färg. Alla kallas dock för fjäril och ingen kan peka ut den “enda rätta fjärilen”.

Fjärilen kommer till sin rätt först när den är fullt utvecklad efter att den passerat pupp-stadiet. Det är en lång och mödosam resa. Den lilla larven har kämpat hårt för att bli en färdig insekt, och långt ifrån alla puppor utvecklas till fjärilar. Detsamma gäller chefer. Alla människor klarar inte av det tuffa arbetet att vara chef. Och chefer behöver anstränga sig för att bli bra ledare.

Fjärilen har ett kort liv. Huruvida chefens liv blir långvarigt eller inte, är i mångt och mycket upp till personen själv. Hur väl den förstår sin uppgift och hur bra den tar hand om sig själv.

Hört talas om fjärilseffekten? Det bygger på teorin att en marginell påverkan – som när en fjäril fladdrar med sina vingar i en del av ett system – kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans. Poängen i fjärilsteorin är att det oftast är omöjligt att slå fast den exakta orsaken till en stor händelse. Mer än i efterhand.

Så är det att vara ledare. En ledares beteenden – såväl goda som dåliga – kan starta en kedjereaktion som får stora konsekvenser. Positiv eller negativt. Vi vet dock sällan vilka handlingar som verkligen kommer att betyda något i framtiden.

Med en större medvetenhet om ditt varje-dag-beteende ökar chansen att det du gör som chef leder till något bra. Som att utveckla dina chefer och medarbetare och bidra till något gott på jorden under den korta tid som vi finns här.