Lär känna Ann Askenberger

Ann Askenberger är en erfaren ledarkonsult och grundare av AnnLeda AB. I över 25 år har hon coachat chefer i organisationer och inom näringslivet. Ann har också arbetat som journalist och kommunikationskonsult, och har också varit VD för ett internationellt PR-konsultföretag. Hon var medgrundare till FranklinCovey Sverige, där hon arbetade i 15 år. Sedan 2018 leder hon ledarutvecklingsföretaget AnnLeda AB.

Ann har en masterexamen i organisationspsykologi (Executive Master in Change) vid INSEAD Business School i Frankrike. Under hennes akademiska arbete upptäckte hon ett spännande psykologiskt fenomen hos 20 toppledare, som låg i linje med det psykoanalytikern Carl Jung formulerat redan för hundra år sedan. Hennes arbete om skuggan i ledarskapet fick mycket goda vitsord och blev startskottet för en ny arbetsmetod, honey-ghost-trap®.

Anns mission har under många år varit att hjälpa ledare bli tryggare genom att använda fler sidor av sig själva. När ledare i team vågar öppna sig för varandra, sker teamutveckling på riktigt och förutsättningar för att skapa goda och hållbara resultat. 

Med sin solida kunskap har hon skapat ett antal moduler som berör olika aspekter av ledarskapet. De utgör kärnan i de program som Ann sedan skräddarsyr för sina kunder, oavsett om de genomförs live, online eller som en kombination.

Ann på en av alla utvecklingsresor för ledare till Indien tillsammans med reseledaren Mariann Klint och sin kursledarpartner Nina Kenney. Är du intresserad av nästa resa, skicka ett mail till Ann.