Tillsammans med Mariann Klint (t vä) och Nina Kenney (t hö) håller jag i en årlig ledarutvecklingsresa till Indien.

Mitt förhållningssätt

Det är i mötet med andra människor och andra tankar som vi som människor utvecklas. Mina inspirationskällor är många. Urgamla livsfilosofier, nutida tankar och modern forskning har format mina principer för ledarskap. Så här ser jag på min roll och mitt erbjudande:

  • Jag är övertygad om att mina kunder är fria, vuxna människor som är fullt kapabla att göra kloka val. Som alla människor kan de behöva stöd för att bli mer medveten om sina tankar, känslor och handlingar och utforska möjliga val för att skapa förändring och nå uppsatta mål.
  • Jag arbetar utifrån ett systemiskt psykodynamiskt perspektiv och plockar de bästa teorierna och tillämpningarna från psykologi, filosofi, management och ledarskap.
  • Yvonne Agazarian och hennes forskning och konkreta verktyg om hur människor bäst samspelar är också en inspirationskälla. Hennes metoder hjälper team att kommunicera bättre, lösa konflikter och på riktigt ta tillvara olikheter för att skapa förändring,
  • Från Carl Gustav Jung, en av psykoanalysens grundare, har jag hämtat tankarna bakom att vara en hel människa. Jung satte ljuset på våra skuggor och har gjort en hel generation psykologer, coacher och ledarutvecklare medvetna om hur vi omedvetet projicerar våra egna tillkortakommanden på andra.
  • Som samtalsparter till dig som ledare erbjuder jag allt ifrån regelrätt coachning och ledarutveckling till möjlighet för reflektion och få nya perspektiv. Jag bjuder frikostigt på min kunskap och mina erfarenheter, när så är efterfrågas. Jag ser mig som en samarbetspartner som kan och vill bidra både i det stora och lilla.