Min bakgrund

Jag har arbetat med ledarutveckling i 100-tals organisationer, både som VD, konsult och
processledare.

I mitt företag AnnLeda stöttar jag chefer och ledningsgrupper i att bättre utnyttja sin fulla
potential och därmed nå sina mål.

Jag har varit nyhetsjournalist på dagstidningar, pressekreterare i regeringskansliet, kommunikationskonsult och vd för PR-byrån GCI.

Mellan 2005 och 2017 var jag medägare och arbetande styrelseordförande i FranklinCoveys svenska verksamhet, känt för programmen De 7 goda vanorna och Förtroendets fart.

Jag har således gedigen kunskap om ledarskap, kommunikation, förtroende, förändringsarbete och krishantering. Och jag vet en hel del om hur ledningsgrupper kan använda sina olika kompetenser och perspektiv på bästa sätt.

Livslångt lärande predikar jag för andra, och försöker leva som jag lär. Vid sidan av mitt arbete tar jag nu en Executive Master in Change vid Insead Business School utanför Paris. Jag deltar också aktivt i workshopar om systemcentrerad teori och SAVI, som är en metod för att förstå och analysera kommunikationen i en grupp.  Jag är certifierad och licencerad i MBTI I och MBTI II (Myers-Briggs Type Indicator), ett väl beprövat självskattningsverktyg som hjälper personer att förstå sig själv och andra bättre. Och börja gilla olikheter.

Jag sitter i styrelsen för Zenit Design och Stiftelsen Ester. Jag är med på Sydsvenska Handelskammarens 100-lista för ökad kompetens och mångfald i Sydsveriges bolagsstyrelser och har fullföljt och blivit godkänd i StyrelseAkademins utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet.