Anns bakgrund

I mitt företag AnnLeda stöttar jag chefer och ledningsgrupper i att bättre utnyttja sin fulla
potential och därmed nå sina mål. Jag verkar i skärningspunkten mellan ledarskap, verksamhetsmål och psykologi, med fokus på att underlätta olika förändringsprocesser i ledningsgruppen.

Jag har arbetat med ledarutveckling i stora och små  organisationer, privata företag och börsföretag såväl som offentlig verksamhet och intresseorganisationer.

Min bakgrund är inom nyhetsjournalist på dagstidningar, pressekreterare i regeringskansliet, kommunikationskonsult och vd för en internationell PR-byrå. Mellan 2005 och 2017 var jag medgrundare, medägare och arbetande styrelseordförande i FranklinCoveys svenska verksamhet, känt för programmen De 7 goda vanorna och Förtroendets fart.

Jag har således gedigen kunskap om ledarskap, kommunikation, förtroendefrågor, förändringsarbete och krishantering. Och jag vet en hel del om hur ledningsgrupper kan använda sina olika kompetenser och perspektiv på ett bättre sätt.

Livslångt lärande predikar jag för andra, och försöker leva som jag lär. Jag har en Executive Master in Change vid Insead Business School i Fontainebleau i Frankrike, vid sidan av min fil kand.  Jag deltar också aktivt i workshopar om systemcentrerad teori och SAVI, som är en metod för att förstå och analysera kommunikationen i en grupp.  Jag är certifierad och licencerad i MBTI I och MBTI II (Myers-Briggs Type Indicator), ett väl beprövat självskattningsverktyg som hjälper personer att förstå sig själv och andra bättre. Och börja gilla olikheter.

Jag sitter i styrelsen för Zenit Design och Stiftelsen Ester. Jag är med på Sydsvenska Handelskammarens 100-lista för ökad kompetens och mångfald i Sydsveriges bolagsstyrelser och har fullföljt och blivit godkänd i StyrelseAkademins utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet.