Utforska fler sidor av ditt ledarskap

Vill du ta ditt ledarskap till en ny nivå? Har du modet att utforska sidor hos dig själv som du kanske ogillar. Det du inte vill vara, är rädd att andra ska upptäcka att du också är, eller det som du inte vågar vara? Men som också är en värdefull del av dig.

En ledare som förstår de psykologiska mekanismerna bakom sin skuggsida kan börja acceptera fler delar av sig själv och därmed bli en bättre och friare ledare. Den anpassar sig lättare till förändringar, och kan ha ett större fokus på uppgiften som ska genomföras.

Processen för honey-ghost-trap kan endera genomföras för en enskild ledare i individuell coachning eller för en hel ledningsgrupp som del av en grupputveckling. Eller som en kombination. Läs mer på www.honeyghosttrap.se.