AnnLeda hjälper ledningsgrupper
att utvecklas
till samspelta team

0733 196 300
ann.askenberger@annleda.se

Fortsätt lära nytt livet ut!

En ledningsgrupp är inte bara ett antal chefer i ännu ett möte. Som medlem i ledningsgruppen är du del av något mycket större. Här sätts dina förmågor att samarbeta och tänka helhet på prov.

Adaptiva förändringar är extra påfrestande att hantera och genomföra i en organisation. Det är förändringar där vi har en känsla för riktning. Men vi vet inte hur vi ska ta oss dit, var det exakta slutmålet är eller på vilket sätt som vi mäter framgång. Dessa förändringar ställer högra krav på en ledningsgrupps förmågor.

Ingen föds till ledare, och ingen blir någonsin “färdig” som chef. Alla behöver utvecklas arbetslivet ut. Det gäller i hög grad ledningsgrupper. För att en ledningsgrupp ska fungerar optimalt behöver den också arbeta med interna frågor kring arbetet i gruppen för att skapa förutsättningar för ett stöttande och synergiskapande arbete.

Lever din ledningsgrupp upp till sin potential? Når ni de mål ni har föresatt er? Ger era möten energi och arbetslust? Klarar ni att hantera tuffa förändringar?

Kanske är AnnLeda rätt partner för att ni som team ska fortsätta utvecklas och bli bättre?

Ni når mig på ann@annleda.se.

AnnLeda Ledarutveckling
Tjänster

LEDA
MIG SJÄLV

För att bli en bra ledare behöver du förstå dina drivkrafter. Att leda sig själv innebär att du hittar egna standarder för den du vill vara och det du vill åstadkomma. Du blir bra på att själv rosa och risa dina insatser, och ser feedback från andra som en gåva. Chefer som håller i längden slutar aldrig att utvecklas.

LEDA
TEAMET

Bra ledare förstår sin roll i teamet och är duktiga på att hålla isär sina olika roller. De lyssna på riktigt och jobbar genom andra. De skapar team där medarbetarna drar nytta av varandras styrkor och litar på varandra. Det är roligt att jobba i ett team där chefen ser som sin uppgift att få andra att skina.

LEDA
ORGANISATIONEN

Ledarens uppgift i ledningsgruppen är att skapa resultat. Detta är i sin tur beroende av ett bra och energigivande ledningsarbete. Bidrar du till att skapa en bra ledningskultur för att få en organisation som bejakar förändringar och bidrar till att utveckla verksamheten?

Behöver du stå på huvudet
för att få med dig medarbetare?

Ibland är chefernas krav på sig själva helt orimliga. Förutom att leverera resultat och finnas tillgängliga för medarbetare, kollegor och kunder ser de som sin uppgift att också vara leende cheerleader och allvetande superhjältar. Det tar på krafterna att tro sig vara den som kan allt och som alltid ska motivera andra.

Under chefens stålmansdräkt finns en vanlig människa med fel och förtjänster, styrkor och svagheter. Som ryska dockor har vi många lager. Först när vi känner till och förstår dem, kan vi drar nytta av dem.

Vågar cheferna i din organisation ta hjälp av andra för att utföra arbetet? Jobbar de verkligen på allra bästa sätt och ägnar de tiden åt rätt saker? Vet de hur man ger och tar emot feedback för att  individer ska växa och organisationen ska utvecklas?

läsa mer om HUR
vi kan samarbeta

 

Vad säger kunderna?
Åtta röster om Ann

Jag har sällan mött en så trovärdig konsult som Ann Askenberger. Hon har hela teorin i blodet, är genuint kunnig och lever som hon lär ut. Hon har fått vår ledning att se oss på ett nytt sätt och hålla ut längre i vårt ledarskap.

Ann Carlsson
VD på Apoteket AB

Ann är ett sant proffs. Hon ser, lyssnar in och läser av de personer som finns i rummet. Och utifrån var gruppen är just nu tar hon oss på en insiktsfull utvecklingsresa.

Chris Heister
Ordförande för styrelsen i Umeå Universitet, fd landshövding i Västerbotten och Stockholms län

Vi behövde en process för att utveckla vår kultur och jag fick flera rekommendationer att välja att jobba med Ann Askenberger. Hennes frågor, idéer och energi har varit förlösande för vår organisation.

Carina Håkansson
VD för Skogsindustrierna

Ann tillför energi, engagemang, nytändning – och massor av goda insikter om hur jag och mitt företag ska ta oss framåt på bästa sätt.

Dan Morén
VD Nerom Annons

Ann Askenberger har en fantastisk förmåga i sitt coachande förhållningssätt. Ann ser till att vi kommer i mål och dessutom med ett ökat självförtroende hos var och en av oss.

Disa Blomfeldt
Kursdeltagare

Vem är Ann? Hon är driven, får saker att hända, är 100 % närvarande i mötet och pratar om det som är viktigt på riktigt. Hon är klok, trygg och har en otroligt stor erfarenhet, Jag känner mig alltid trygg när jag anlitar henne.

Pernilla Peterson
HR-chef vid Svenskt Näringsliv

Det är en glädje att jobba med Ann Askenberger. Hon är så kunnig, inspirerande och strukturerad. Har både en bredd och ett djup. Hon är snabb på att fånga stämningar i rummet. Jag får alltid nya insikter när jag diskuterar med Ann.

Helena Martini
HR-chef på Atrium Ljungberg

Ann är en glädjespridare som med massor av energi och intensitet generöst delar med sig av sin kunskap och stora omtanke om alla i sin omgivning.

Camilla Benckert
Utsedd till årets HR-profil i Skåne 2017