Ann Askenberger
levererar förändring på riktigt.

Innovativ ledarträning som skapar inre psykologisk trygghet.

Alla team behöver då och då stanna upp och arbeta med den egna utvecklingen för att skapa förutsättningar för ett stöttande klimat och synergiskapande resultat.

Lever er ledningsgruppen upp till sin potential? Når ni era mål? Klarar ni att hantera tuffa förändringar? Och vågar ni prata om det som är svårt och som ibland sker under ytan, i det fördolda? Och svårast av allt: Klarar ni av att ge varandra feedback som inte bara är en spegling av er själva?

Ann Askenberger har coachat ledare i organisationer och näringslivet i över 25 år. Hon har en masterexamen från INSEAD Business School i Fontainebleau, där hon 2021 utforskade ett spännande psykologiskt fenomen bland toppchefer. Hennes master thesis lade grunden till en ny metod för ledarutveckling, honey-ghost-trap®. Metoden kombinerar psykodynamiskt synsätt kring förändring med uråldrig kunskap om att vara människa – och Carl Jungs tankar om att vi alla har en skuggsida.

Anns erfarenhet och expertis gör hennes erbjudanden flexibla och mångfacetterade, som kan anpassas till kundens behov och önskemål.
Välkommen till AnnLeda Ledarutveckling.

BÄTTRE Feedback

MER EFFEKTIVT samarbete

ETT GEMENSAMT SPRÅK

TYDLIGARE KOMMUNIKATION

SNABBARE BESLUTSFATTNING

Jag får ofta frågan hur det kommer sig att jag blev så intresserad av skuggan? Den del av oss som vi absolut inte vill att andra ska se, och som vi kanske har mött? Ja, som det mesta i livet handlar det kanske om min egen berättelse, om min rädsla. I mitt fall handlade det om att inte vara korkad, eller dum. Det här tog sig många uttryck för att försöka dölja den sidan av mig själv.

Jag kom i kontakt med Debbie Ford. Hon hade skrivit en bok om hur vi ska krama de här delarna av oss själva som vi inte uppskattar, och som vi absolut inte vill avslöja för andra. Det kom att bli en förändring i mitt liv, och under de senaste 15 åren har jag ägnat en stor del av det jag gjort åt att hjälpa andra att hitta delar hos oss själva som kanske skulle kunna vara våra största möjligheter och skatter.

För det är så här att vår persona, den delen vi behöver ha, den delen av oss som vi visar upp för omvärlden, den är vi rätt medvetna om och den har vi ägnat rätt många år åt att fernissa och finjustera. Den delen behöver en balanserande punkt. Och det är psykets sinnrika sätt att säkerställa att vi inte blir uppblåsta.Så skuggan fyller många funktioner, och en är att hålla oss grundade.

Ann Askenbergers metod
för ledarutveckling

Vad är honey-ghost-trap®? Metoden ger ledare större självkännedom och utmanar gamla begränsade föreställningar om vilka de är och vad de kan åstadkomma. Detta leder i sin tur till nya perspektiv och en mer realistisk bild av hur en bra ledare ska vara. En ledare som är mer medveten om alla sina sidor kan göra nya val och uppleva en inre psykologisk trygghet:

Inre psykologisk trygghet är ett tillstånd där du känner dig fri att vara autentisk. Det innebär att du kan välja de delar av din personlighet som behövs i en specifik situation för att lösa en given uppgift eller ta ansvar.

Honey-ghost-trap® kompletterar psykologisk trygghet i ett team. Begreppet kommer från Harvardprofessorn Amy Edmondsons forskning om framgångsrika team och definieras som en gemensam övertygelse att ingen kommer att straffas för att de kommer med idéer, frågor, synpunkter eller för att de begår misstag. 
Honey-ghost-trap® kan genomföras som en fristående utbildning eller som ett komplement till befintliga ledarskapsprogram.

”Din skugga är din styrka”

Den här boken är skriven för dig som på något sätt leder andra eller som vill ta ett större ägarskap över ditt eget liv. Den handlar om den viktigaste och mest komplexa relation du har: den mellan ditt bästa jag och den du inte vill eller vågar vara, den vi kallar Skuggan.
Boken finns både på svenska och engelska.

Jag har sällan mött en så trovärdig konsult som Ann Askenberger. Hon har hela teorin i blodet, är genuint kunnig och lever som hon lär.
– Ann Carlsson, VD Systembolaget

Arbetet med skuggan gav oss ett gemensamt språk. Vi kunde relatera till varandra och våga vara som vi är. Det gjorde oss mer autentiska och ”större”: Vi kunde ta på oss en större kostym. Verktyget tog det hela många steg djupare. Det gav mig många insikter.
– Marie Krüeger, VD Almi

What I think Ann has been able to do very successfully with her approach is to make the shadow accessible. She has taken quite a complex idea and turned it into something that still is very clinically and theoretically robust, but is actually quite accessible and easy to understand.
Laurence Barrett författare till boken ”A Jungian Approach to Coaching. The Theory and Practice of Turning Leaders into People”

Det är en glädje att jobba med Ann Askenberger. Hon är så kunnig, inspirerande och strukturerad. Har både en bredd och ett djup. Hon är snabb på att fånga stämningar i rummet. Jag får alltid nya insikter när jag diskuterar med Ann.
– Helena Martini, HR-chef Atrium Ljungberg

Jag har haft förmånen att delta i arbetet med att förstå mina skuggor med dig som coach. Fått större självinsikt och stor hjälp i mitt ledarskap!
Tack för det!
– Thomas Erseus, VD AMF
Fastigheter AB

Väldigt bra seminarium med Ann Askenberger. Sättet att arbeta med det digitala formatet var nog det bästa jag sett. Dessutom känns det som att du bygger på nyare teorier och insikter och inte det man lärde sig på universitetet för 30 år sen.
– Thomas Jönsson, kommunikations- och IR-chef Veoneer

Ann Askenberger

honey-ghost-trap©

AnnLeda AB. Kontakt: ann@annleda.se, +46(0)733 19 63 00

GDPR-policy